UNFCCC Artikel 2 teks

bron Image UNFCCC

Mensdom het 'n uiteindelike doel om sy reaksie op klimaatsverandering te lei. Die Verenigde Nasies se Raamwerkkonvensie oor Klimaatsverandering in werking getree het op Maart 21, 1994 (UNFCCC). Die 195 lande wat die UNFCCC bekragtig partye by die Konvensie. Deur die bekragtiging van die UNFCCC, hulle mekaar aangeneem 'n uiteindelike doelwit wat in artikel 2 uiteengesit word:

Artikel 2

Doelwit

Die uiteindelike doel van hierdie Konvensie en enige verwante regsinstrumente dat die konferensie van die partye mag neem is om te bereik, In ooreenstemming met die toepaslike bepalings van die Konvensie, stabilisering van kweekhuisgasse konsentrasies in die atmosfeer op 'n vlak wat gevaarlik antropogeniese inmenging met die klimaat stelsel sal verhoed. So 'n vlak bereik moet word binne 'n tyd-raam voldoende te laat ekosisteme om natuurlik te pas by klimaatsverandering, om te verseker dat voedselproduksie nie bedreig word nie en om ekonomiese ontwikkeling in staat stel om voort te gaan in 'n volhoubare wyse.

Die wêreld het 'n uiteindelike doel nie, maar is dit duidelik wat nodig is? Die eenvoudige gevolgtrekking is dat 195 lande het ooreengekom om die konsentrasie van kweekhuisgasse te stabiliseer op 'n sekere punt. Maar wat is gevaarlik inmenging met die klimaat stelsel?

Die Internasionale Paneel oor Klimaatsverandering aangespreek hierdie vraag in 2007 wanneer dit gepubliseer sy 4th Evalueringsverslag. Hulle kyk na die bevindinge van groepe kundige wat uppper grense van risiko op globale gemiddelde temperatuur van tussen 1ºC en 2ºC en greehouse gas konsentrasies so hoog as 550 dele per miljoen CO asssociate2-equivalent. Die IPCC se AR4 fokus op die sleutel kwesbaarhede wat verband hou met Artikel 2: biologiese sisteme, sosiale stelsels, geofisiese stelsels, uiterste gebeure en plaaslike stelsels. Die IPCC artikel, Wat is gevaarlik inmenging met die klimaat stelsel?, Bespreek die compleixities van hierdie vraag in meer detail.

Sedert 2007 het sommige wetenskaplikes 350 geïdentifiseer ppm CO2 as 'n boonste grens, hoewel verhoogde stralingsdwinging van 1 watt per vierkante meter van die aarde meer omvattend is omdat dit ander kweekhuisgasse en alle ander faktore wat deur die mens veroorsaak word, insluit (Hansen et al., 2008; Rockström et al., 2009; Steffen et al., 2015).

verlaat

IPCC-2007 Wat is gevaarlik inmenging met die klimaat stelsel?

UNFCCC Die bekendstelling van die VN se Raamwerkkonvensie oor Klimaatsverandering

UNFCCC Teks van die Konvensie (Engels) [PDF]

verwysing

UNFCCC. Eerste stappe om 'n veiliger toekoms: Bekendstelling Die Verenigde Nasies se Raamwerkkonvensie oor Klimaatsverandering. Opgespoor Oktober 5, 2015, van http://unfccc.int/essential_background/convention/items/6036.php [skakel]