UNFCCC Artikel 2 teks

bron Image  UNFCCC

 

Mensdom het 'n uiteindelike doel om sy reaksie op klimaatsverandering te lei. Die Verenigde Nasies se raamwerkkonvensie oor klimaatsverandering het op 21 Maart 1994 (UNFCCC) in werking getree. Die 195 lande wat die UNFCCC bekragtig het, is partye by die Konvensie. Deur die UNFCCC te bekragtig, het hulle elkeen 'n uiteindelike doelwit aangeneem wat in artikel 2 uiteengesit word:

 

Artikel 2

Doelwit

Die uiteindelike doel van hierdie Konvensie en enige verwante regsinstrumente dat die konferensie van die partye mag neem is om te bereik, In ooreenstemming met die toepaslike bepalings van die Konvensie, stabilisering van kweekhuisgaskonsentrasies in die atmosfeer op 'n vlak wat gevaarlike antropogene inmenging met die klimaatsisteem sou voorkom. So 'n vlak moet bereik word binne 'n voldoende tydsbestek om ekosisteme natuurlik aan te pas by klimaatsverandering, om te verseker dat voedselproduksie nie bedreig word nie en om ekonomiese ontwikkeling op 'n volhoubare manier te laat geskied.

 

Die wêreld het 'n uiteindelike doel, maar is dit duidelik wat nodig is? Die eenvoudige gevolgtrekking is dat 195 lande ooreengekom het om die konsentrasie kweekhuisgasse op 'n stadium te stabiliseer. Maar wat is gevaarlike inmenging met die klimaatsisteem?

Die Internasionale Paneel oor Klimaatsverandering het hierdie vraag in 2007 behandel toe hy sy 4de beoordelingsverslag gepubliseer het. Hulle ondersoek die bevindings van deskundiggroepe wat die hoogste limiete van die risiko by wêreldwye gemiddelde temperatuurstygings tussen 1 ° C en 2 ° C assosieer, en die konsentrasies van gruishuisgasse so hoog as 550 dele per miljoen CO2-ekwivalent. Die IPCC se AR4 fokus op die belangrikste kwesbaarhede wat verband hou met artikel 2: biologiese stelsels, sosiale stelsels, geofisiese stelsels, ekstreme gebeure en streeksstelsels. Die IPCC-artikel, Wat is gevaarlik inmenging met die klimaat stelsel?, Bespreek die compleixities van hierdie vraag in meer detail.

Sedert 2007 het sommige wetenskaplikes 350 geïdentifiseer ppm CO2 as 'n boonste grens, alhoewel verhoogde stralingskrag van 1 watt per vierkante meter aarde meer omvattend is omdat dit ander kweekhuisgasse en alle ander faktore wat deur die mens veroorsaak word, insluit (Hansen et al., 2008; Rockström et al., 2009; Steffen et al., 2015).

 

verlaat

 

IPCC-2007  Wat is gevaarlik inmenging met die klimaat stelsel?

UNFCCC  Die bekendstelling van die VN se Raamwerkkonvensie oor Klimaatsverandering

UNFCCC  Teks van die Konvensie (Engels) [PDF]

 

verwysing

 

UNFCCC.  Eerste stappe om 'n veiliger toekoms: Bekendstelling Die Verenigde Nasies se Raamwerkkonvensie oor Klimaatsverandering.  Opgespoor Oktober 5, 2015, van http://unfccc.int/essential_background/convention/items/6036.php [skakel]