Om die wêreldomgewingsprobleme waarmee ons spesie en planeet te kampe het, aan te spreek, moet die wêreld betrek word. Die hele mensdom moet betrek word. Nasionale regerings is besig. 

 

196 lande